Anna Hultgren Olsen
Prosjektleder
M: 952 73 827

Anna arbeider med offentlige anskaffelser, reiseliv og beredskap, noe som har gitt henne god innsikt i virkemiddelapparatet. Hun har sin utdannelse innen miljø, ressursfag, beredskap, markedsføring og økonomi - og har språkferdigheter i både tysk, nederlandsk og mandarin. Hun har arbeidet for Bird Rescue Center, universitetsforskningen i Bergen og er godkjent sertifisør for stiftelsen Miljøfyrtårn.

Tilbake