Beate Solvoll
Prosjektleder
M: 402 34 732

Beate er utdannet veterinær med fordypning i fiskehelse, fiskevelferd og forvaltning ved Norges Veterinærhøgskole. Hun er prosjektleder for satsingsområdet råstoff, kvalitet og kontroll i Arena Torsk og er i tillegg daglig leder for merkevareforeningen Norsk Hval. Hun har også arbeidet for Mattilsynets distriktskontor i Vesterålen og har derfor god kjennskap til hygieneregelverket. 

Tilbake