Viggo Johnsen
Prosjektleder
M: 971 69 662

Viggo startet jobben i Egga Utvikling etter tre perioder som Ordfører i Bø kommune. Han har lang erfaring fra sjømatrelaterte virksomheter, blant annet som daglig leder ved to fiskemottak i Bø kommune. Viggo har også hatt ulike styreverv i både offentlige og private selskaper. Blant annet var han styreleder i Vesterålskraft AS fra 2011 til 2016, hvor han fortsatt sitter som styremedlem. 

Tilbake