Om Fiskeriparken Egga Utvikling

HVORFOR EGGA?

Like utenfor Vesterålen ligger Eggakanten. Det er den mest produktive delen av vår kontinentalsokkel og området er rikt på marine arter. Før var fisket på Egga langt utenfor rekkevidde, men med oppfinnsomhet overvant stadig fler det uoppnåelige. 

Egga er et symbol på innovasjon, motivasjon og kompetanse knyttet til havet. Og på samme måte som at generasjoner før oss overvant Eggakanten, vil vi fortsette å overvinne dagens utfordringer og finne nye måter å leve bærekraftig ved, på og av havet. 

Utviklingsaktør for næringslivet langs kysten

Egga Utvikling er en utviklingsaktør for næringslivet langs kysten i nord. I en voksende næring som stadig møter nye marked, stilles det også stadig større krav og forventninger til den enkelte bedrift. Vår jobb er å bistå disse bedriftene, slik at deres hverdag blir enklere. Vi motiveres av at andre lykkes.

Over tid har Egga Utvikling bygget seg et stort nettverk av kunder, samarbeidspartnere og bekjente. Med fokus på nærhet og tillit, har vi valgt å satse der regionen vår stiller sterkest. Derfor bygger vi vår kompetanse rundt bærebjelkene i kystsamfunnet, på sjømatnæringen og turisme.

Vekst, utvikling og mangfold

Dagens utfordringer er mer komplekse enn tidligere. Derfor har vi valgt å satse på ansatte med ulik kompetanse og erfaring, slik at vi kan møte behovet til næringen på best mulig måte.

Eggakanten har på mange måter skapt grunnlaget for vår eksistens og vekst her i Vesterålen og resten av Nord-Norge. I dag har denne aktiviteten blitt en selvfølge. Vår jobb er å bruke vår kompetanse slik at havet også i framtiden vil gi oss grunnlag for vekst, utvikling og mangfold.