Arrangementer & Events

Egga Utvikling utfører i dag mange oppdrag innen arrangementer og events. De fleste er relatert til marin næring som Skreikonferansen, Stolt Ung Fisker og En Glad Laks. I tillegg arrangerer vi Arena Nordland i både Brussel og Boston, som er verdens største sjømatmesser. Den siste tiden har vi utvidet dette tjenesteområdet og har i tillegg til messer, konferanser og workshops, også levert tjenester på seminarer og kurs. Flere av kursene er godkjente utdanningstilbud med tilhørende studiepoeng og eksamen.