For studenter

Egga Utvikling arbeider sammen med UiT Norges Arktiske Universitet for å knytte studenter og næringsliv tettere sammen. Vesterålen har et bredt spekter av spennende, store og internasjonale bedrifter som hver dag arbeider for innovative og bærekraftige løsninger. Er du masterstudent innen fiskeri eller en annen relevant utdanning og kunne tenke deg og å samarbeide med en industribedrift i Vesterålen?

Se her!

For studenter ved UiT

UiT Norges arktiske universitet har fått studentmobiliseringsmidler fra Nordland fylkeskommune, via Kunnskapsparken Helgeland.  Hensikten med disse midlene er å bidra til at flere masterstudenter velger å samarbeide med industribedrifter i Nordland. Og derigjennom at industrien får tilgang til ny kunnskap/unge med høy kompetanse (økt innovasjonsevne) og understøtter framtidig rekruttering.

Studentmobilitetsmidlene skal benyttes til å betale merkostnadene en student har ved opphold i en bedrift. Studentmobiltetsmidlene kan søkes av studenter fortrinnsvis på masternivå på UiT. Fakultet/institutt godkjenner og bevilger.

Kontaktperson ved Senter for karriere og arbeidsliv, UiT er Mette R. Midtgard: mette.r.midtgard@uit.no, 776 25241, ved spørsmål eller avklaringer.

Vilkår: 

  • Studentens skal være helårsstudent ved UiT (campus/fylkesuavhengig).
  • Students faglærer/veileder skal godkjenne problemstilling og prosjektarbeid.
  • Studenten søker institutt/fakultet ved bruk av standardisert søknadsskjema. Instituttet bevilger i henhold til tildelt budsjett. Ved at Institutt innstiller/bevilger, anerkjenner de at vilkår og krav er overholdt. 
  • Bedriften/klyngen studenten skal jobbe i/med/for skal ha sin aktivitet i Nordland. Bedriften må skriftlig bekrefte samarbeidet

Industribedrifter med konkrete behov, må gjerne melde inn disse.